သတင်း


နေအိမ် / သတင်း / Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - Perfect Artwork အတွက်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်

Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - Perfect Artwork အတွက်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်

2020-06-15 hqt

Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အနုပညာလက်ရာစုံအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများ

For years, consumers have been falling in love with unique, beautiful, and robust tin-packaging. Their ability to be recycled further adds to their appeal. There is no denying that tin packaging ensures not only product safety, but also makes it possible for you to add your personal aesthetic touch to it. However, for this particular purpose, tin box manufacturers recommend the guide below to prepare your artwork for printing.

These rules are not a done thing. Of course, you can add and subtract what you like. Nonetheless, do they provide the basics for coming up with accurate printing artwork? Following these rules will help you design better.

Also, learn why tin is an excellent packaging material.

You will have an idea of how would the thing turn out onto your personalized tin boxes. So, regardless, what type of tin box you want, ranging from personalized lunch boxes to candle tin, you can make an impression on your consumers.

If you need more details on how to impress your consumer, check out our blog post “How to make an impression with Custom Tin Boxes”.

Tin Box Manufacturers: Guide to Prepare Artwork for Printing

To get the best out of your branding, you need to have the best artwork. After all, your packaging, color combination, design, and patterns depict what lays inside it. To connect to consumers in a crowded market, it is vital to have attractive and attention-grabbing packaging.

The right kind of packaging would help you retain not only the current consumers but also help in attracting new ones. Therefore, we recommend spending quality time on designing your artwork. Even the major companies tend to spend hours and millions on advertising their brand.

In most cases, the brands are designed with several factors in mind. For instance, types of faces, color schemes, final print, among others are part of the developmental process. Your template is like your canvas so, you can add whatever you want to.

However, it comes with limited space, thus, you need to use that space with great care. After all, rightly used space would generate positive results and vice versa. Once you have a template, answer the following questions.

  • Logo Placement, do you want the logo to be center or front?
  • Is it a good idea to add your contact details? Moreover, is there room for adding the details of both contacts as well as social media?
  • Do you believe that less is more?
  • Do you need to incorporate a full paragraph of text along with a full-colored photo?

These are some important questions that require answers before you head onto the next step. Thus it is imperative to answer them. After all, answering them would help you achieve the perfect print.

Cutter Guides

Using a cutter guide will help you achieve accuracy in your artwork.  So, for the creation of flat metal prints of the artwork, the factories use the cutter guide. Later these prints are converted into tin boxes. If your objective to achieve seamless tins, most tin box ထုတ်လုပ်သူများ would recommend printing solid colors to the body.

You also, paint solid colors to edges of the lid in combination to the body or just the lid edges. This mainly depends upon how you have thought of your design. The reason behind this is the stretch that artwork is subject to while the manufacturer pulls in into shape.

Add patterns or print text on either the lid or the base of your customized tin box. Below, is the Picture of a CUTTER guide template.

Note: This is a generic template, it may differ from manufacturer to manufacturer.

It would be wise to ask your manufacturer for their respective cutter guide. After filling in completing the cutter guide, it is time to send it to the factory.

There, they will create the prototype of your artwork.

Tin Box Manufacturers

Comprehending Point Sizes

Having a clear understanding of the point sizes is important. As it would define the future of your artwork on tin boxes. For starter, let’s focus on what exactly is a point.

In simple words, we can say that is it the smallest whole unit of measure. To define a point’s measurement, you would need the height of lettering. Every inch approximately has 72 points. In order to alternate the point size without a lot of hassle, we recommend using Adobe Illustrator.

Adobe Illustrator allows point editing with standard font size either with Arial or Times New Roman to be 12pt. After you are done selecting letters, you then need to focus on whether these littering will be printed properly as well as consider their legibility.

In case, you think littering is too small, a good idea to add to their volume is printing-infills. They would instantly make the text more prominent.

There are certain surfaces that cause the printing to bleed. The reason being, the applied ink tends to run out from the edges. The good thing about this is that most of the time is not noticeable. However, if you desire perfection, ask the tin box ထုတ်လုပ်သူများ to avoid such minor mistakes.

Moreover, the spread of ink can be troublesome especially when there are minute details and small text present in the design. Further, it would lead to infill, further reducing the quality of the printed product. To ensure the legibility of the text, you need to have a minimum point size of 0.4 for metal printing.

Below, is the table for the minimum font sizes for different materials.

 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နည်းလမ်း မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း Paid ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် / Litho / လွှဲပြောင်း ဖောင်းကြွ ထွင်းထုခြင်း
လဲမှို့ ၂၀pt ၂၀ pt ၂၀pt
သတ္တု 8pt ၆pt 4pt 4pt
ကဒ် / စက္ကူ ၆ pt ၆pt ၆pt 4pt
သစ်သား ၁၀pt ၁၀ pt ၁၀pt ၆pt
ဂေါက် ၃၀ နာရီ ၃၀ စစ 30pt

 

ပလပ်စတစ် ၆pt ၆ pt ၆pt
သားရေ ၁၀pt ၁၀ pt ၁၀pt ၁၀pt
ကြွေထည် ၁၀pt ၁၀ pt ၁၀pt ၁၀pt

 

ဤသည်ထိရောက်သောစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်၏ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူစားသုံးသူ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအမှန်တကယ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအရွယ်အစားဖြင့်စဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။

အရောင်အမျိုးအစား

ပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow နှင့် Black) ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာ RGB (အနီရောင်၊ အစိမ်း၊ အပြာ) ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်သည် RGB ကိုအသုံးပြုသည်။ ပရင်တာက CMYK ကိုသုံးသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သင်ဒီဇိုင်းတူသည်ကိုသေချာစေရန်မျက်နှာပြင်၏ RGB အရောင်စံနှုန်းအစား CMYK color standard ကိုသတ်မှတ်ပါ။

Tin Box ထုတ်လုပ်သူများကဤအရေးကြီးသောခြေလှမ်းကိုမပျောက်ရန်တောင်းဆိုသည် ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်သင်၏ပုံ၏တူညီမှုကိုသေချာစေသည်။

NOTE: When you convert your design from RGB to CMYK, it will turn a little duller. Therefore, you would have to brighten it up to have the previous impact.

AI Format

Adobe Illustrator makes it easier to work with the original logo artwork. The *ai file extension is a vector-artwork program that allows the scalability of graphics to a great extent. Despite scaling the graphics, you will not lose the resolution. Its crisp and sharp lines are perfect for printing on metal.

Original Picture Size for Tin Box Manufacturers

Having the right resolution for your images that you get to print is imperative. If they lack the resolution, the print will not come out as desired. A good rule is to use the original picture size 1:1 & 300dpi.

If you have a minimum 300dpi, it would prevent imagery pixilation.

Correct Point Size and Fine Emboss Lines

If you want effective results, tin box manufacturers avoid designs with intricate shapes or fine lines. Avoid using fine lines as they would always generate ineffective results. Also, sticking to the correct size is important.

For metal, tin printing, you need to have a minimum of less than 0.4pt.

Tin Box Manufacturers in china

Summary

Remember, that the artwork is as important as the product that you plan to brand. Therefore, it is important to have the right product for the right job. We, being the leading tin packaging suppliers, would answer all your queries regarding tin packaging.

Our component team would help you guide you in the best possible way to ensure that your message and brand makes an impact. Just make sure that the artwork works with your brand.

ထိပ်ဆုံး