ข่าว


บ้าน / ข่าว / กระบวนการผลิตกล่องดีบุกชา

กระบวนการผลิตกล่องดีบุกชา

2020-02-17 hqt

กระป๋องชาแต่ละกระป๋องทำด้วยวัสดุเหล็ก - พิมพ์ - ตัด - ปั๊ม - ประกอบ - บรรจุภัณฑ์ทีละขั้นตอน

(1) วัสดุเหล็ก: โดยทั่วไปหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อวัสดุเหล็กที่เหมาะสมที่สุดจะถูกสั่งซื้อตามรูปแบบรวมถึงประเภทและขนาดของวัสดุเหล็ก โดยปกติวัสดุเหล็กจะถูกเก็บไว้ในโรงพิมพ์โดยตรง สำหรับการระบุคุณภาพของวัสดุเหล็กคุณสามารถทำได้โดยทั่วไปวิธีการตรวจสอบด้วยภาพคือการดูว่ามีรอยขีดข่วนบนพื้นผิวหรือไม่พื้นผิวสม่ำเสมอหรือไม่มีจุดสนิมหรือไม่ ฯลฯ สามารถวัดความหนาได้ ด้วยไมโครมิเตอร์และสามารถสัมผัสความแข็งได้ด้วยมือ

(2) Printing: Both the film and the typeset are ready for printing after being printed to the printing house. Usually, a template is provided for the printing house to follow the color. What should be paid attention to in the printing process is to see if the printing color palette keeps up with the template. Whether the positioning is accurate, whether there are stains, whether there are scars, and so on. The printers generally responsible for these problems can control it by themselves.

inted iron material is returned to the factory, the material can be cut and cut according to the cutting bed. The main thing to pay attention to when cutting the mattress is to see if the operator cuts according to the knife edge line, and whether the length is consistent and uniform. Whether the workers scratch each other when discharging, etc., the quality should be checked at the initial operating station.

(4) Stamping: It is the pressing of iron pieces on a punching machine. This is the most important task of a jar. Usually, a jar can be divided into many steps to complete. The general process of the two-piece can of Tiandi lid is as follows: Lid: open material-flashing-winding line. Bottom: open material-flashing-pre-rolling line-winding line.

Heaven and earth cover bottom buckle process (bottom seal) The process of the can, lid: opening material-flashing edge-winding line can body: opening material-pre-bending-cutting angle-forming-button bone-punch body (button bottom)-back cover. The bottom process is: the opening of the material is usually the biggest loss of the product during the stamping process. Pay attention to whether the work is standardized, whether the surface of the product is scratched, whether there are batches of seams, and whether the collar is fastened. The usual practice is to arrange the confirmation of the production of large samples before the production of large products, and to produce according to the confirmed large samples, which can reduce a lot of trouble.

(5) การบรรจุหีบห่อ: หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแผนกบรรจุภัณฑ์จะรับผิดชอบในการทำความสะอาดและประกอบบรรจุลงในถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ส่วนนี้เป็นงานตกแต่งของผลิตภัณฑ์ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนบรรจุหีบห่อจากนั้นจึงบรรจุตามวิธีการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ที่มีหลายรูปแบบจะต้องตรงกับหมายเลขรุ่นและกล่อง ใส่. สิ่งที่ควรให้ความสนใจในระหว่างกระบวนการบรรจุคือการลดการไหลเข้าของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและปริมาณการบรรจุต้องถูกต้อง

ด้านบน