อุปกรณ์


บ้าน / อุปกรณ์ / พิมพ์

พิมพ์

2020-05-23 ชม

การพิมพ์จะทำบนแผ่นโลหะขนาดใหญ่โดยเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่และเป็นกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ตโดยใช้สี CMYK

ในกระบวนการพิมพ์จำเป็นต้องใส่ใจว่าสีที่พิมพ์รวมถึงการวางตำแหน่งมีความสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีคราบหรือมีรอยขีดข่วน ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างดีในกระบวนการพิมพ์

ก่อนหน้า:
ด้านบน