อุปกรณ์


บ้าน / อุปกรณ์ / ทำความสะอาดและบรรจุ

ทำความสะอาดและบรรจุ

2020-05-23 ชม

กล่องดีบุกสำเร็จรูปจะถูกทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทางการแพทย์และผ่านเตาอบก่อนเข้าสู่กล่อง

ด้านบน