ข่าว


บ้าน / ข่าว / ขายส่งกล่องดีบุกแบบกำหนดเอง: วิธีการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้อง | 2020

ขายส่งกล่องดีบุกแบบกำหนดเอง: วิธีการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้อง | 2020

2020-09-21 hqt

ใช้กล่องดีบุกแบบกำหนดเองเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยผู้ขายส่งกล่องดีบุกแบบกำหนดเองที่เหมาะสมคุณจะมีโอกาสทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น ปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ของคุณเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตให้ความประทับใจในความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์

There are different materials that you can use for packaging. Each offering different advantages. Some may be better than others, but at the same time, they would be expensive. So, if you are looking for the best of both worlds, we suggesting using tin as your primary packaging material.

With tin, you can enjoy diversity in terms of colors, textures, size, and shapes. To further enhance the appeal of your brand you can add other materials to it. For instance, add silk to the inner lining of your tin box to give it a rich feel and a royal look.

With tin the possibilities are endless. If you are interested in knowing about the different ways via which you can customize your tin boxes to make them unique and different, you are in the right place. In this blog post, we are going to talk about different ways including shapes, designs, printing techniques for your tin boxes.

So, without any further delay, let us begin!

Tips for Custom Tin Boxes Packaging

When it comes to customizing your tin packaging, the first thing is to focus on the design elements of the box. Below are some effective tips to ensure that you are designing creative packaging as well as labeling designs for your tin boxes.

Custom Tin Boxes Wholesale in 2020

Make your Custom Tin Boxes Reusable

We can assure you that a consumer-like nothing more than to buy a product that comes with recyclable packaging. When a customer reuses your product’s packaging, it is a constant reminder of your product. So, even if your product is finished, he or she would still remember it.

For example, if you are a toddlers’ mom, and you use dry milk. You would be left with numerous boxes after the milk is finished. In most cases, the boxes are of rectangular shape and made up of metal. So, when are you to do with all these boxes?

You can either throw them, or you can reuse them in a productive way. See the pictures below for some effective ways to reuse your it boxes.

When you are making your packaging reusable, you are not only retaining your current employees. But, the same time, your brand has the potential to attract new consumers.

Product Friendly

To make your product stand out, you need to ensure that your packaging is product friendly. After all, every package should be as per the requirement of its respective product. So, reaching out to a custom tin box wholesale seller, you can efficiently achieve this aspect for effective packaging.

It is important for the packaging to reflect a complementary relationship with its respective product. If packaging fails to do so, it would really hamper the sales of the product.

Take an example of ketchup. The bottle packaging from also troublesome for people. As taking the last part the ketchup was troublesome. However, then Heinz came up with the upside, down packaging for their ketchup.

Since the new packaging offered a high-level of convivence, thus the sales for the product went sky high. So, make sure that your packaging is very product friendly.

Special Editions

When it comes to impulsive shopping, it can be a bad thing for the consumer. However, for a seller, it would yield profits. Sometimes, to attract consumers, you can launch special edition tin boxes. For example, if a cricket world cup is going on.

Incorporate cricket themes into your packaging for a small amount of time. Doing this would promote impulsive buying.

Keep your Custom Tin Boxes Simple

When you are thriving to do something different and unique, there is a probability that you just go overboard. However, what you need to understand is that less is more when it comes to customized packaging and labeling.

Try to ensure harmony between the packaging and the labeling. Keep both of them things simple and as relevant as possible. Provide the required information without making the packaging too artistic. The idea is to attract and retain attention.

Adhere to Market Trends

Even when you are trying to stand out in the crowd and do something different, you need to adhere to the market trends. A good way to learn about the current and upcoming market trends is to ask your custom tin boxes wholesale seller.

They would have accurate information as to which designs, concepts and ideas and trending at the moment. Thus, you can include these into your tin box packaging along with your creativity to make it stand out.

Empathy for the consumer

When you are designing your brand packaging, make sure that it is thought from a consumer’s perspective. Focus on the expectations that the consumers would have from the product they are investing their money in.

For example, if you packaging for cookies, a good idea is to choose a tin box that comes with a lid. When you do this, you are providing the consumer to preserve his or her cookies for later reuse. Consumer generally loves re-sealable products. Thus, this would have a positive impact on your brand name as well as increase your sales.

Include Some Humor

The best way to develop a friendly relationship with your consumers is to add a little humor to your packaging. Instead of keeping the product labels and packaging straightforward, you can make it funny.

We can assure you that incorporating humor into your packaging would definitely attract consumers. After all, everyone loves a good laugh.

Custom Tin Boxes Wholesale

Make Custom Tin Boxes Packaging Easy to Handle

This may be the last tip in our article, but it most assuredly is not the least important one. In fact, 72% of the American say that the packaging of the product has a direct impact on their purchasing decision. What add value to packaging is its reusability factor as well as how easy it is to handle.

No one is a fan of packaging that is difficult to handle. If your product doesn’t have a monopoly over the market, your packaging should never lack the handy factor.

Summary

As among the leading custom tin boxes wholesale sellers, we will help you come up with the best packaging services. We are familiar with market trends and we offer diversity in terms of design, features, ideas, and much more.

For more information, reach out to us today.

ด้านบน