อุปกรณ์


บ้าน / อุปกรณ์ / ตัดแผ่นโลหะ

ตัดแผ่นโลหะ

2020-05-23 ชม

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์แผ่นโลหะพิมพ์ขนาดใหญ่จะถูกกรีดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อปั๊มและขึ้นรูป

ก่อนหน้า:
ถัดไป:
ด้านบน