อุปกรณ์


บ้าน / อุปกรณ์ / เจาะและปั๊ม

เจาะและปั๊ม

2020-05-23 ชม

แผ่นโลหะขนาดเล็กจะต้องขึ้นรูปโดยการขึ้นรูปบนเครื่อง นี่เป็นกระบวนการหลักและสำคัญในการผลิตกล่องดีบุก กระบวนการนี้แยกออกเป็นกระบวนการย่อย ๆ มากมาย

ด้านบน