Trang thiết bị


Trang Chủ / Trang thiết bị / Đục và dập

Đục và dập

2020-05-23 giờ

Tấm kim loại nhỏ cần được tạo hình bằng cách đúc trên máy. Đây là quy trình sản xuất hộp thiếc chính và quan trọng. Quá trình này được chia thành nhiều quá trình nhỏ.

Hàng đầu