Trang thiết bị


Trang Chủ / Trang thiết bị / Cắt tấm kim loại

Cắt tấm kim loại

2020-05-23 giờ

Sau khi hoàn thành quá trình in, các tấm kim loại in lớn sẽ được rạch thành các mảnh nhỏ để dập và tạo hình.

Trước:
Tiếp theo:
Hàng đầu