Trang thiết bị


In ấn

2020-05-23 giờ

Việc in được thực hiện trên một tấm kim loại lớn bằng máy in lớn và đây là quá trình in offset sử dụng màu CMYK.

Trong quá trình in ấn cần chú ý đến màu in cũng như định vị có đồng nhất không, có vết bẩn không, có vết xước hay không,… Những vấn đề này sẽ được quan tâm tốt trong quá trình in ấn.

Hàng đầu