Lajme


Shtëpi / Lajme / Prodhuesi i kuti prej kallaji me porosi: Procesi i kallajzimit me cilësi të lartë

Prodhuesi i kuti prej kallaji me porosi: Procesi i kallajzimit me cilësi të lartë

2020-02-16 hqt

Prodhuesi i Kuti prej kallaji me porosi: Një udhëzues hap pas hapi

 

Prodhuesi i kutive prej kallaji me porosi mund të jetë bërë popullor në kohët e fundit, por kontejnerët prej kallaji janë përdorur për moshat tani. Ju mund t'i keni hasur edhe si fëmijë në formën e kanaçeve, kontejnerëve për biskota, ushqime të konservuara dhe shumë më tepër.

Tin containers have endless applications in our daily lives. Starting from machinery to packing foods, you will find the aspect of your life. In general, tin containers are basically a steel sheet that has a coating of a thin layer. The sheet after the coating is known as the tinplate.

Tinplating holds great importance in a number of industries including the packaging industry, telecommunications, electronics, jewelry manufacturing, and aerospace among others.  Each industry enjoys the endless benefits of tin. To, fully comprehend the importance of tin; you need to have a basic understanding of its process.

In the course of this article, we are going to talk about the basic tinplate processing in detail. So, without any further delay, let us get to the point.

 

Tabela e Përmbajtjes

  • Importance of Tinning
  • Basic Tin Plating Process: The Breakdown
  • Tin-Packaging offer Endless Benefits

 

Importance of Tinning

 

Tin is a popular choice for electroplating. The reason being, it is extremely cost-effective. The tinning process would cost you way less in comparison to any other thing. The easy access, availability and ability to reshape make it less expensive in comparison to other pricier metals including palladium, platinum, or gold.

Another advantage of tin is that it offers superior protection against corrosion. Its solder ability factor makes it the first choice of any manufacturer. With tin plating, you can effortlessly enjoy a dull or a matte appearance as it can produce a whitish-gray color.

In case you are looking for a more luster look, you can enjoy its ability to come up with a shiny, metallic look. In addition to being FDA approved for the food industry, tin plating is also extremely useful for the manufacturing of several electro components.

 

bespoke-tin-box-manufacturer

 

Basic Tin Plating Process: The Breakdown

 

Tin Platting processes have three main variations. However, the basis of every variation remains the same. Each type involves a surface of a metal object and the deposition of the electrolytic tin solution on it.

Below, we have briefly introduced these three main types.

 

Barrel Plating

 

If you are looking for plating smaller and refined parts, barrel plating is the best choice. It uses specially constructed vessel and placing of the objects in this vessel. Commonly people refer to the vessel as the barrel.

When the barrel is engrossed in the electrolytic plating solution, it tends to rotate at a slow pace. Even though it takes a lot of time to complete the plating, yet it is extremely cost-effective. This is perhaps the major reason why industries tend to use this technique a lot.

 

Rack Plating

 

In comparison to barrel plating, the industry uses rack plating when they are planning to do tin plating on larger parts. Since the technique is robust and effective, thus it is popular for bigger items.

The technique is different from the barrel plating. In rack plating, you will hang the objects on a rack and then engross them in the plating solution. Rack plating is more expensive in comparison to barrel plating. However, it offers greater control. It is possible to achieve the desired plating thickness and reach out to cavities deep in the item.

 

Vibratory Plating

 

Vibratory plating is another technique that the industry uses for delicate parts. It includes a basket having a metal button along with the electrolytic plating solution. You will have to place the objects into the basket.

A generator is responsible for making the parts to encounter the metal buttons by producing vibration actions. Vibratory plating can handle delicate parts, but it is the most expensive form of plating. In addition, you will need a special type of drying process. If you are not careful during the drying process, the parts might just bend.

 

Elements of the Tin Plating Process

 

Experienced Bespoke tin box manufacturer can electrodeposit tin on almost all forms of metal. Several components contribute towards an effective tin-plating process.  Here, we are going to talk about the important components in detail.

 

Cleaning

 

The first thing that takes place in the tinplating process is the cleaning of the substrate. Wondering what is the substrate. It is the part that is going to get the tin coating. After cleaning, the substrate is free of any surface contaminations including grease, oil, etc.

An important thing to remember different material has a different cleaning process. Likewise, you will need different cleaning equipment to remove debris and grime from different substrates. Nonetheless, below we have come up with the basic steps of cleaning. These steps are part of almost all type of substrate cleaning

 

Grit Blasting: To remove unwanted matter from the surface, you can use grit blasting. In order to project media, you will use pressurized air. Project media includes corncob, steel, walnut shells, silicon carbide, aluminum oxide, and crushed glass.

 

Boiling: If you plan to avoid usual chemical additives, then boiling is an excellent choice to remove oil and grease from the substrate in an effective and efficient manner.

 

Electrolytic Degreasing: This is an effective technique to remove debris, oil, grease and any other form of contamination from areas that are hard to reach. Putting the material into an electrolytic solution would remove everything swiftly.

 

Rinsing: To ensure that nothing remains on the surface of the substrate, rinse it with water after immersing it into the electrolytic solution.

 

Plating Bath Preparation

 

After the cleaning step, the next in line is plating bath preparation. Formally, we call it the preparation of the electrolytic solution. This is an important step, thus it requires proper attention. The solution can comprise several things of including methyl sulphonic acid, alkaline tin, and acid tin solutions.

To ensure the suspension of positively charged ions into the solution, you will have to dissolve the tin along with other chemical additives into the plating bath. During the elector deposition, the bath acts as a great conductor.

Since acid baths offer a high deposition rate, therefore they are more popular in comparison to other bath types. The only downfall of acid bath is its inability to reach holes or providing a proper coating to surface with irregularities.

 

Electrodeposition Process

 

After successfully completing the first two steps, cleaning and electrolyte bathing, the next step Electrodeposition of tin coating in an effective manner. A specially designed tank contains the object. To ensure a high-quality coating, you will have to place the object in the middle of the tank.

You will have to pace the object in the center because it acts as the electrical circuit’s negatively charged electrode. You will place the positively charged electrodes, anodes, near the edge of the plating tank. After the position, it is time to introduce the current into the plating bath.

Ju do të duhet të shkoni me një rrymë të tensionit të ulët DC. Meqenëse rryma AC është e disponueshme, kështu që do t'ju duhet ta ktheni atë në rrymë DC përmes një ndreqësi. Rryma elektrike do të detyrojë jonet e ngarkuar pozitivisht të rrjedhin përmes substratit të ngarkuar negativisht.

 

Procedura e Elektro Platingut

 

Prodhuesit e kutive prej kallaji me porosi nuk e konsiderojnë këtë hap si domosdoshmëri. Ata do të përdornin Passivation për të siguruar mbrojtje shtesë të karrotave në kallaj. Ata përdorin Passivation për të rritur vetitë reaktive të kallajit gjithashtu. Po kështu, për të siguruar qëndrueshmërinë e metalit dhe për të parandaluar zbutjen e hidrogjenit, disa prodhues përdorin trajtim termik.

 

Çështjet e platingut

Më poshtë, ne kemi renditur çështjet më të zakonshme të plating kallaji.

 

Mustaqe kallaji

 

Grumbuj të vegjël dhe të mprehtë fillojnë të shfaqen në sipërfaqen e objekteve të lyer me kallaj. Këto mustaqe vijnë në ekzistencë shumë kohë pasi të ketë përfunduar procesi i platingimit. Edhe pse këto fibra metalike nuk janë të dukshme me sy, megjithatë ato mund të çojnë në dëmtime serioze të produktit përfundimtar.

 

Në pamundësi për të arritur trashësinë uniforme

 

Ndonjëherë prodhuesit nuk janë në gjendje të depozitojnë kallajin në mënyrë uniforme në substrate. Disa faktorë çojnë në këtë çështje duke përfshirë formën unike dhe të vështirë, mungesën e pajisjeve moderne, etj.

 

Lidhshmëria e prishshme

 

Nuk mund të mohohet që metalet e kromuara kanë kalitje të jashtëzakonshme, por duket se me kalimin e kohës aftësia do të zvogëlohet. Sidoqoftë, nëse produkti ka specifikimin e duhur të depozitës, paketimin e duhur dhe përgatitjen e duhur të substratit, ky përbërës do të zgjasë shumë.

 

Pllaka aliazhi kallaji

 

Co-depositing is an excellent way to enhance tin plating with other metals. Here are some common tin alloys

Tin-copper: If you want to improve the strength of the coating, then tin-copper is an excellent choice. However, do bear in mind that tin-copper results in brittle. It tends to promote the development of tin whiskers and lead to soldering applications insufficient wetting.

 

Tin-lead: It is excellent for preventing tin whiskers and it produces a ductile and soft finish. It also offers excellent solderability and provides corrosion resistance.

 

Tin-Sliver:  It is excellent for maximizing the service temperatures and improving mechanical strength. However, it is extremely expensive due to the silver component.

 

Lead-Tin Copper: Manufacturers use this combination to enhance the friction reeducation ability of the product.

 

Tin-bismuth: It is perfect for limiting whisker formation and it offers good wettability. An alloy is a good option for low-temperature plating objects. One thing that you need to keep in mind this alloy might not be a good option for objects containing lead. It is also not suitable for the high-temperature plating process at a low melting point.

 

Tin-Zinc: Despite offering superior fatigue strength and a high melting point, it does not protect against corrosion and has extremely bad wettability.

 

Tin-Packaging offer Endless Benefits

 

It is imperative to reach out to experienced Bespoke tin box manufacturer such as Tin-packaging. An experienced manufacturer will be able to comprehend your need for customized tin boxes. They would understand how important the packaging is for an item.

Bespoke tin box manufacturer has been in the business for years now to offer only the best at an affordable price. They incorporate the latest trends and technology to generate something unique and creative. The company is famous for coming up with out of the box design and patterns.

To ensure a long-lasting relationship with the consumers, they deliver only the best. Their tin containers are of the finest quality. They use the finest tinning and printing technique. You will never see a problem with their containers.

Për, për të rritur më tej tërheqjen e tyre, ata kanë njerëzit më të mirë në bord. Këta njerëz konsiderohen mishërim midis fushave të tyre përkatëse. Ata gjithashtu kanë një shërbim të shkëlqyeshëm dhe të përgjegjshëm të kujdesit ndaj klientit.

Mbi të gjitha, qëllimi i tyre nuk është vetëm të japin përmbajtje me cilësi të lartë, por edhe të zhvillojnë një marrëdhënie të besueshme dhe të qëndrueshme. Ju mund të kontaktoni me Paketimin e Kallajve dhe ato do t'ju ofrojnë udhëzime në çdo mënyrë të mundshme. Ata do t'ju ndihmojnë të zgjidhni një kuti që do t'i përshtatet nevojave tuaja deri në përsosmëri.

Stafi i tyre i besueshëm dhe me përvojë do të sugjeronte teknikën, formën dhe cilësinë e shtypjes në përputhje me kërkesat e produktit tuaj. Së fundmi, ata do të sigurojnë që ju të merrni më të mirën brenda buxhetit tuaj të dëshiruar. Prodhuesi i kutisë së kallajit me porosi nuk do t'ju mbingarkonte kurrë për asgjë. Highlyshtë shumë më pak e mundshme që një konkurent të jetë në gjendje të përmbushë çmimet e tyre.

 

bespoke-tin-box-manufacturer

 

Lexoni Rreth:  prodhuesit e kuti prej kallaji të cookies

 

Përmbledhje

 

Prodhuesi i kutisë së kallajit me porosi beson se kallajzimi është një proces i komplikuar, por ofron përfitime të pafundme. Tinning ka një rëndësi të madhe në disa industri duke përfshirë paketimin e ushqimit, elektronikën e hapësirës ajrore dhe shumë të tjera.

Meqenëse kallajzimi është i rëndësishëm, prandaj duhet të bëhet me kujdes. Prodhuesi duhet të ketë pajisjet e duhura, teknologjinë e duhur për të shmangur çështjet e zakonshme të kallajzimit, siç është lëvizja e zezë. Në fund të fundit, kur zhvillimi i mustaqeve jo vetëm që ndikon në jetëgjatësinë e objektit.

Për një kompani aq të mirë sa prodhuesi i kutive prej kallaji me porosi, këto lloje çështjesh thjesht nuk lejohen. Mbi të gjitha, kompania duhet të jetojë në përputhje me emrin e saj dhe të prodhojë vetëm paketimin e kallajit me cilësinë më të lartë.

You can reach out to the company at any time of the day. Their staff will get back to you as soon as possible.

Top