Lajme


Shtëpi / Lajme / Kuti prej kallaji me porosi me shumicë: Pajisjet dhe metodat e rëndësishme të teknologjisë

Kuti prej kallaji me porosi me shumicë: Pajisjet dhe metodat e rëndësishme të teknologjisë

2020-05-12 hqt

Shitje me shumicë e Kuti prej kallaji: Teknologji e përdorur për sigurimin e cilësisë

Me kalimin e viteve, prodhuesi me shumicë i kuti prej kallaji fiton popullaritet. Paketimi i kallajit bëhet një pjesë e domosdoshme e disa industrive, ushqimi është në krye të tyre. Çdo ditë, miliona kanaçe kallaji hyjnë në treg.

To ensure the quality of these cans, there are several inspection standards intact. However, it seems that despite the extensive efforts of plant quality control systems, there is still a small percentage of cans that are defective.

These cans tend to have an adverse impact on the integrity of tin packaging. In addition, they sometimes end up contaminating the food products which is extremely dangerous for human health. Therefore, manufacturers should incorporate quality control operations within their manufacturing plants.

However, it seems that the inbuilt quality control operations have limited capabilities in terms of analytical chemistry. To ensure the quality of the cans, the companies either rely on independent laboratories or the manufacturer’s laboratory.

These laboratories help find and characterize the problems with the cans. In addition, they assist in removing the root cause by troubleshooting the operations. There are different types of technology that you use for the identification of the problem.

In this article, we are going to focus on some of these technologies. So, without any further delay, let us get straight to the point!

Identifying and characterizing Tin Box Defects

For more than 100 years, the food packaging industry has been using tin-plated steel cans to preserve and increase food life. Over the years, there has been great progress in terms of box designs, materials, external or internal protective coating, chemical process monitoring, manufacturing equipment, quality instrumentation, and quality control methods.

The quality and the integrity of the tin box depend upon their manufacturers. They need to ensure that cans or boxes are of high quality. Once, they are sure of the quality, the next step is to send them to the food industry for food storing purposes.

Despite the rigorous quality control procedures, something defective tin boxes end up in the market. They manufacturer learns about them via customer complaints. In this case, they use their internal and incoming quality controls to eliminate the respective problem in the next batch.

In worst cases, the manufacturer might have to shut down the production line in order to determine the cause of the defect. After all, determining the root of the problem would be highly important to the manufacturer.

Manufacturers do use a number of technologies to determine the defect in an effective and efficient manner.

Custom Tin Box Wholesale

Techniques and Technology

Major tin can manufacturer today produce several hundred thousand to several million cans every day. Therefore, any defect identified during the quality control procedure will have a major impact.

It means that all the cans produced in that particular batch are highly likely to have that particular defect. This is something the manufacturer cannot afford every now and then.

In most tin-plated and aluminum steel cans, the manufacturer applies an organic protective coating on the interior of the can. The purpose of the coating is to prevent the food from having direct contact with the tin.

Checking the metal exposure inside the can is among the major quality control tests. The manufacturer use Enamel Rater instrumentation to determine metal exposure. What happens is, you fill a sampling can with electrolyte.

The electrolyte than absorbs into the liquid and it comes in contact with the side or the bottom of the can. Then, you will apply voltage to the can. The voltage needs to be directly proportional to the amount of exposed metal.

In case the amount of exposed metal is great, the can is rejected. However, an extremely small amount of exposed metal is acceptable. There are gas bubbles that are due to the reversing system’s polarity. The electrochemical reactions cause these bubbles.

The inspector uses these bubbles to identify the exposed area. In case, the area is great, the troubleshooting process starts effectively.

Inspektimi i mikroskopit me fuqi të ulët

Prodhuesit e shitjes me shumicë të kuti prej kallaji përdorin të dy ekzaminimin vizual të kanaçeve së bashku me një mikroskop me fuqi të ulët për të identifikuar defektet e ekspozimit të metalit. Në përgjithësi, prodhuesi përdor një mikroskop stereo.

Sidoqoftë, ekzistojnë edhe lloje të tjerë të mikroskopëve. Peshqit dhe krateret janë ndër defektet e zakonshme që prodhuesit duhet të përcaktojnë. Ato janë veshetimi rrethor i veshjes në metal. Veshja zakonisht është nga një ndotës i fortë. Në disa raste, është edhe lëngu i papajtueshëm, duke përfshirë edhe mjegullën e vajit të makinës.

Ndonjëherë metali i ekspozuar është për shkak të flluskave të thyera të veshjes. Këto ndodhin kur kanaçe është në furrën e shërimit për veshjen. Ekspozimi i metaleve ndaj produktit çon në dy probleme kryesore, së pari korrozioni i metaleve dhe migrimi i dytë i metaleve në produkt.

The metal corrosion eventually results in leaking of the product. Something, all manufacturer’s needs to avoid at all cost. In most cases, the manufacturer lacks the required analytical instrumentations for contaminant identification.

Therefore, they would have to send the sample to some other laboratory for further analysis.

Adhesion Test

Another common test that tin-box manufacturers conduct to check the adhesion characteristics of both the external as well as the internal coating. The normal adhesion test includes soaking the cans into hot water after cutting open the can’s sidewalls.

Pasi të hiqni kanaçet nga uji i nxehtë, ato thahen dhe bëhet skribimi i veshjes. Tjetra, duhet të vendosni shirit mbi shenjat e shkruesit. Pastaj, tërhiq menjëherë çezmën. Në rast, disa veshje vijnë me shirit, prodhuesit menjëherë duhet të ndërmarrin hapin tjetër.

Ata duhet të fillojnë menjëherë procesin e zgjidhjes së problemeve. Dështimi i ngjitjes së veshjes shpesh është rezultat i kushteve ose të nën-shëruar ose të mbi-shëruar. Përveç kësaj, ndotësit sipërfaqësorë gjithashtu mund të rezultojnë në këtë problem.

Për analizën e dështimit të ngjitjes, prodhuesi zakonisht duhet t'i drejtohet laboratorëve analitikë.

Instrumente laboratorike

Laboratorët analitikë janë të pajisur mirë me një numër instrumentesh që ata përdorin për të analizuar shumicën e kutisë së kallajit me porosi. Më poshtë, ne kemi renditur këto instrumente.

Mikroskopi optik

Ekzistojnë dy lloje të ndryshme të mikroskopit optik, përbërësi dhe stereomikroskopi. Ju mund të përdorni të dy këto mikroskopë në varësi të filtrave të vëzhgimit të defektit dhe kushteve të ndriçimit. Në raste të caktuara, këto mikroskopë përdoren gjithashtu për kryerjen e provave mikrokimike.

Këto teste janë efektive kur bëhet fjalë për karakterizimin e ndotësve. Përveç kësaj, mund t'i përdorni për të shqyrtuar prerjet e kryqëzuara dhe frakturat e lëmuara të metalit.

Mikroskop elektronik skanues

Mikroskopi elektronik i skanimit (SEM) është një pajisje tjetër e njohur që përdoret për inspektimin e shitjes me shumicë të kuti prej kallaji. Ato ndonjëherë përdoren së bashku me mikroskopët optikë për të përcaktuar defektet e kanaçeve.

Zakonisht, laboratorët përdorin këtë metodë të veçantë për karakterizimin e materialit inorganik. Përveç kësaj, është e mundur të merren imazhe që janë të qarta. Kështu, duke e bërë më të lehtë për të analizuar thyerjet e kanaçeve.

Spektroskopia infra të kuqe

Në përgjithësi, njerëzit e quajnë Spektroskopinë Infra të Kuqe Spektroskopinë Infra të Kuqe të Transformimit. Qëllimi kryesor i këtyre mjeteve është të identifikojnë materiale organike si llaqe, bojëra ose vajra. Ato gjithashtu ndihmojnë në identifikimin e sipërfaqeve kimike pastruese.

Ne shpesh i shohim këto surfaktantë në operacionet e prodhimit.

Custom Tin Box Wholesale in china

Rëndësia e prodhuesit të duhur

Për shumicën e kutive prej kallaji, është me rëndësi jetike që ju të merrni vendimin e duhur për sa i përket prodhuesit të kuti prej kallaji. Mbështetja te një amator do të çonte përfundimisht në një emër të keq të markës. Thjesht nuk mund të zgjidhni zgjedhjen e ndonjë furnizuesi të rastit të kuti prej kallaji.

Ju duhet t'i kushtoni vëmendje sistemeve të tyre të kontrollit të cilësisë për t'u siguruar që ato do të dorëzojnë vetëm kutitë e kallajit me cilësi të nivelit të lartë. Midis disa prodhuesve të kutive prej kallaji, ju keni Paketimin e Kallajve. Ata janë furnizuesi kryesor i kuti prej kallaji për dhurata.

Ata do të dorëzonin kuti prej kallaji me cilësi më të lartë. Për të siguruar cilësinë e tyre, ata bëjnë që kutitë e tyre prej kallaji t’i nënshtrohen teknikave rigoroze të analizimit dhe testimit. Ata sigurohen që çdo kuti prej kallaji nga aty të jetë e përsosur dhe pa gabime.

Mbi të gjitha, qëllimi i Paketimit të Kallajve është të ketë një marrëdhënie të qetë dhe afatgjatë me konsumatorët e tyre aktualë dhe potencialë.

Top